Stichting LOEK@YOU

Adres
Middelhei, 23
Vestigingsplaats
Veldhoven
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.lerenopeigenkracht.nl
Omschrijving
Stichting LOEK@YOU richt zich op kinderen en jongeren die thuiszitten van onderwijs en kinderen en jongeren die het heel moeilijk hebben op school of in ieder geval extra zorgondersteuning nodig hebben.
We bieden thuis begeleiding, begleiding op school en begeleiding op locatie. Ook hebben we een aantal vrijwilligers projecten:
- LOEK@SUMMER, activiteiten voor kinderen en jongeren die niet mee kunnen doen aan de reguliere vakantie programma's.
- LOEK@TALENT, activiteiten voor kinderen die extra zorgondersteuning nodig hebben. Er worden educatieve activiteiten aangeboden waar kinderen talenten leren te herkennen en te ontwikkelen en in contact komen met andere kinderen zodat ze weer mee kunnne doen in de maatschappij.
- LOEK@US, één van de projecten is "De Ouderkamer." Hier kunnen ouders van kinderen die extra zorgondersteuning nodig hebben en thuiszittende kinderen, contacten met elkaar op kunnen doen, een luisterend oor vinden en gezelligheid opdoen.
VIERPLEZIER, voor kinderen die thuiszitten zonder school. Tijdens dit project wordt aandacht aan de feestdagen gegeven zodat kinderen weer mee kunnen doen in de maatschappij.
Voorlichting en preventie: voorlichting voor de professionele omgeving over het thuiszittende kind en hoe dit te voorkomen. Allerlei thema's k komen aan bod.
Logo van Stichting LOEK@YOU