Direct naar de inhoud van deze pagina

Veilig vrijwilligerswerk

Voorkomen van seksueel misbruik in vrijwilligerswerk

'Lokale voetbalvereniging kampioen tijdens internationaal jeugdtoernooi'

'Jeugd heeft veel plezier tijdens kindervakantieweek'

'Steeds meer kinderen doen mee met de zwemvierdaagse'

Berichten met titels zoals hierboven zijn de berichten die iedereen graag leest als het gaat om jongeren die bij verenigingen sporten en spelen.
Helaas worden wij in Nederland steeds vaker geconfronteerd met berichten als:
'Voetbalclub ontslaat pedofiele trainer'; 'Zwemtrainer weggestuurd wegens ontucht';
'Vrijwilliger vakantiewerk veroordeeld voor seksueel misbruik'.
Seksuele intimidatie komt vaker voor dan je denkt. Elk geval van seksuele intimidatie is er één te veel, zeker als het kinderen betreft!

In Veilige Handen
De gemeente Veldhoven en Cordaad Vrijwilligersbureau willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren.

Het project richt zich in eerste instantie op het eerste punt: het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van minderjarigen binnen verenigingen en/of vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor minderjarigen.
Na een inventarisatie blijkt dat het in Veldhoven om ongeveer 70 instellingen/organisaties gaat.

Verklaring Omtrent Gedrag
Verenigingen kunnen hun vrijwilligers verplichten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook wel bekend als 'bewijs van goed gedrag' te overhandigen.

Elke vereniging die werkt met jeugd en is aangesloten bij NOC*NSF, Scouting Nederland of Steunpunt kindervakanties kan voor de direct betrokken vrijwilligers een VOG aanvragen die wordt vergoed door het Ministerie.

Meer informatie over VOG treft u aan op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.

Training 'adviseur sociale veiligheid'
De gemeente Veldhoven heeft samen met Cordaad Vrijwilligersbureau maatregelen uitgewerkt die tot doel hebben seksueel misbruik van kinderen in het vrijwilligerswerk te voorkomen. Eén van de preventieve maatregelen voor vrijwilligersorganisaties is het opleiden van een vrijwilliger om de sociale veiligheid vorm te geven. De taak van deze 'adviseurs sociale veiligheid' is het bestuur adviseren en bij te dragen aan de invoering van preventieve maatregelen in de organisatie. Tevens worden ze opgeleid om bij incidenten handelend op te treden zodat naar de juiste hulporganisaties kan worden doorverwezen en dat er goede opvang wordt gerealiseerd.

De gratis training bestaat uit 3 avonden. De training kan, uiteraard bij voldoende animo, in onderling overleg met elkaar worden afgestemd. Heb je interesse, neem dan contact op met Marjon Middel-van de Laar via marjonmiddel@cordaadwelzijn.nl

Websites
www.nov.nl (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
www.inveiligehanden.nl