Direct naar de inhoud van deze pagina

Veilig vrijwilligerswerk

Veilig vrijwilligerswerk

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo'n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG's wordt het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen jouw organisatie.

Verklaring Omtrent Gedrag

Het is belangrijk dat organisaties, waar vrijwilligers actief zijn die met kwetsbare mensen werken, voldoende aandacht hebben voor de risico's op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Om deze risico's te beperken moet een organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hebben. Onderdeel van dit beleid kan de ambitie zijn om vrijwilligers te vragen een VOG te overleggen. Andere onderdelen kunnen bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn of het opstellen van gedragsregels. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling dient een organisatie haar integriteitsbeleid toe te lichten in een beleidsplan of een link naar haar website op te nemen waar het plan is uitgewerkt.

Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen als hun organisatie zich heeft aangemeld voor deze regeling.

Op de website gratisvog.nl tref je de voorwaarden waaraan voldaan moet worden aan. Tevens vind je daar meer informatie.

Training 'adviseur sociale veiligheid'
De gemeente Veldhoven heeft, samen met Cordaad Welzijn Vrijwilligerscentrale, maatregelen uitgewerkt die tot doel hebben (seksueel) overschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen. Eén van de preventieve maatregelen voor vrijwilligersorganisaties is het opleiden van een vrijwilliger om de sociale veiligheid vorm te geven. De taak van deze 'adviseurs sociale veiligheid' is het bestuur adviseren en bij te dragen aan de invoering van preventieve maatregelen in de organisatie. Tevens wordt deze vrijwilliger opgeleid om bij incidenten handelend op te treden zodat naar de juiste hulporganisaties kan worden doorverwezen en dat er goede opvang wordt gerealiseerd.

De gratis training bestaat uit 3 avonden. De training kan, uiteraard bij voldoende animo, in onderling overleg met elkaar worden afgestemd. Heb je interesse, neem dan contact op met Marjon Middel-van de Laar via e-mailadres marjonmiddel@cordaadwelzijn.nl

Websites
www.nov.nl (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
www.inveiligehanden.nl